Βιολογική Γεωργία

Για την παραγωγή των προϊόντων μας έχουν εφαρμοστεί κανόνες οι οποίοι σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ή και την αύξηση της ευφορίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων. Η τήρηση αυτών των κανόνων, ο έλεγχος και η πιστοποίηση γίνεται από Οργανισμούς εγκεκριμένους από το Υπουργείο Αγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων , οι έλεγχοι γίνονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Τα δικά μας βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό  Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ   ( www.dionet.gr ).

Στην Βιολογική Αμπελουργία και γενικώς σε κάθε Βιολογική Καλλιέργεια, η επιτυχία εξαρτάται από την γνώση, την κατάρτιση την εμπειρία αλλά και από το μεράκι, τη φαντασία και το πάθος του Βιοκαλλιεργητή. Το ξεχορτάριασμα και  το καθάρισμα των αμπελιών γίνεται  χειρονακτικά ενώ οι μόνοι ψεκασμοί που επιτρέπονται είναι με θειάφι και γαλαζόπετρα.

Η βιολογική γεωργία είναι η απάντηση στο αδιέξοδο που έχει οδηγήσει η εντατική και βιομηχανοποιημένη γεωργία: τα διατροφικά σκάνδαλα και την καταστροφή του περιβάλλοντος (ερημοποίησηση, λειψυδρία κτλ).

Η βιολογική καλλιέργεια επενδύοντας στην ποιότητα και την υγεία προτείνει την διαφύλαξη του περιβάλλοντος ακόμα και σε βάρος της αυξημένης παραγωγής. Τα βιολογικά προϊόντα σε αντίθεση με τα συμβατικά είναι πλουσιότερα σε γεύση και θρεπτικά συστατικά, απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι η πιστή στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. ο σεβασμός στο περιβάλλον, στην παράδοση και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο 

Κεντρική

Η εταιρεία μας

Προϊόντα

Επικοινωνία-Νέα

EN

Βιολογική Γεωργία

ΠΑΓΓΑΙΟΝ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                   Ανώνυμη Εταιρία Πρότυπων  Καλλιεργειών